6 czerwca br. udało nam się zebrać, w czerwcowych promieniach słońca, na inauguracji hymnu przychodni konsultacyjno-medycznej „Akogo-Med” .

Był to też pretekst do zaprezentowania swoich talentów...

Ewa Błaszczyk (Prezes fundacji „Akogo?”) powitała zebranych gości i odczytała jedno z opowiadań autorstwa Prof. Wojciecha Maksymowicza (w ogrodzie wystawione były również obrazy autorstwa Profesora). Z mini recitalem wystąpił Kuba Sienkiewicz, Ewa Błaszczyk z towarzyszeniem Andrzeja E-molla Kowalczyka i córki Marianny Janczarskiej oraz Jacek Kleyff.

Dodatkową atrakcją był happening w wykonaniu księdza Wojciecha Drozdowicza pt. „Wytwórnia błękitu”, któremu towarzyszyli muzycy: Borys Janczarski, Piotr „Bocian” Cieślikowski i Krzysztof Penderecki.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom i zachęcamy do obejrzenia szerszej relacji z tego spotkania!