NEUROLOG

Dr Jakub SienkiewiczSpecjalista neurolog, doktor nauk medycznych. Pracę w zawodzie lekarza rozpoczął w roku 1986 w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiej Akademii Medycznej. Od roku 1988 przyjmował chorych w tamtejszej poradni parkinsonizmu. Specjalizował się w neurologii w roku 1990. W doktoracie i pracach naukowych zajmował się badaniami elektrofizjologicznymi kliniką choroby Parkinsona. Pracował w Klinice Neurologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej oraz w Klinice Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykonywał konsultacje neurologiczne dla Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona. Obecnie przyjmuje pacjentów w Poradni Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Współpracuje jako neurolog z Fundacją „Żyć z Chorobą Parkinsona”, a w zakresie dydaktyki z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.


Doświadczenie zawodowe:

 • zaburzenia ruchowe: choroba Parkinsona i parkinsonizm innego pochodzenia, drżenie samoistne, zespół niespokojnych nóg, dystonia, pląsawica, choroba tików, dyskinezy polekowe, stosowanie toksyny botulinowej w ruchach mimowolnych,
 • neurologia ogólna: bóle głowy, choroba Alzheimera i inne schorzenia otępienne, zawroty i zaburzenia równowagi Publikacje m.in.: „Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona”, „Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe”, „Pacjent neurologiczny w gabinecie lekarza ogólnego”, „Fenomenologia zaburzeń ruchowych”. Prywatnie piosenkarz, autor i wykonawca estradowy.

NEUROLOG DZIECI I DOROŚLI

Doktor MarekZajmuje się leczeniem chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, w tym padaczki opornej na leki. Podejmuje się klasycznego leczenia farmakologicznego padaczki, jak również leczenia
wysokospecjalistycznego m.in. w oparciu o dietę ketogenną. W kręgu jego zainteresowań są problemy emocjonalne dzieci w każdym wieku (np. przedszkolnym i szkolnym) oraz niektóre objawy z nich wynikające (np. tiki).Dodatkowo Pan doktor wykonuje również praktykę pediatryczną we wszelkim zakresie (stany chorobowe wieku dziecięcego). Jest znany z otwartego i serdecznego kontaktu z ich rodzicami to istotny czynnik terapii.

NEUROCHIRURDZY

Neurochirurg i neurotraumatolog, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem modyfikacji sposobów operacji guzów przysadki mózgowej, chirurgicznego leczenia choroby Parkinsona, dyskopatii piersiowej oraz leczenia bólu. Jako pierwszy chirurg w Polsce zastosował stymulator nerwu błędnego w operacyjnym leczeniu padaczki. Jest autorem licznych publikacji naukowych na temat leczenia bólu, nowotworów (ze szczególnym uwzględnieniem guzów mózgu), lekoopornej padaczki. Oraz na temat sztucznych sieci neuronowych i ich wykorzystania w społeczeństwie informacyjnym.Członek pierwszego (1996) zespołu wykładowców Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji – międzyuczelnianej jednostki badawczej PW, SGGW, SGH, UW, oraz WUM. W latach 2007-2011 członek Rady Naukowej Instytut Psychiatrii i Neurologii. Jeden z prekursorów w Polsce stosowania cybernetycznego noża w leczeniu nowotworów. Współzałożyciel Instytutu Chirurgii Cybernetycznej (w Wieliszewie pod Warszawą), którego jest dyrektorem medycznym.


Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Koszewski

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora (1988) i doktora habilitowanego (1994). W trakcie 12 lat pracy w Klinice Neurochirurgii AM w Warszawie uzyskał specjalizację I i II stopnia w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii – odpowiednio w latach 1983 i 1987. Wiedzę neurochirurgiczną uzupełniał podczas 5-letniego Europejskiego Kursu Neurochirurgii organizowanego przez European Association of Neurosurgical Societies, który ukończył w Jerozolimie w 1992r. W 1990 roku pracował naukowo w Klinice Neurochorurgii Wessex Neurological Center Uniwersytetu w Southampton. W latach 2007-16 pełnił funkcję dziekana WNM UWM w Olsztynie jednocześnie prowadząc Katedrę Neurologii i Neurochirurgii, Klinikę Neurochirurgii oraz Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi. Autor ponad 130 publikacji i doniesień naukowych. Jeden ze współtwórców razem z Fundacją Ewy Błaszczyk “Akogo?”, “Budzika” na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Aktualnie prof. Wojciech Maksymowicz zajmuje stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Specjalizuje się w fizjologii układu nerwowego; urazach czaszkowo-mózgowych; neurochirurgii czynnościowej; leczenia nerwobólu nerwu trójdzielnego za pomocą przezskórnego podawania glicerolu; równowagi ciśnieniowo-objętościowej przestrzeni wewnątrzczaszkowej; diagnostyki i leczenia wodogłowia; metody diagnostyki i leczenia nowotworów mózgu; operacyjne leczenie padaczki; nadtwardówkowa stymulacja rdzenia kręgowego; leczenie dyskopatii; zastosowanie komórek macierzystych do leczenia uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i dyskopatii lędźwiowej.

Dr Wojciech GóreckiUkończyłem szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii pod kierownictwem Prof. M. Ząbka w Klinice Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

 

Specjalizuję się w:

 • operacjach guzów mózgu
 • operacjach guzów mózgu w obszarach elokwentnych – operacje z wybudzeniem, zabiegi z użyciem śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego
 • operacjach guzów podstawy czaszki
 • operacjach guzów oczodołu
 • operacjach guzów rdzenia kręgowego
 • operacjach tętniaków wewnątrz-czaszkowych

Pracuje jako specjalista w Klinice Neurochirurgii, MSB Warszawa

Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w 2021 roku. Z zawodu i zamiłowania neurochirurg. Wybrał świadomie dziedzinę, w której się specjalizuje, ponieważ daje ona niepowtarzalną możliwość obcowania z tym, co jest domem ludzkiej świadomości, czyli ludzkim mózgiem. Zawsze pracuje z pasją i poświęceniem, cieszy się, że może pomóc każdemu pacjentowi i stawić czoła problemowi, który wydaje się nie do rozwiązania. Motto życiowe i motto w pracy – neurochirurg może i powinien swoją cierpliwością, wytrwałością naprawić to, co zniszczyła choroba, wypadek. Zawsze pracuje na maksimum. Swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną cały czas rozwija.

Specjalista w dziedzinie neurochirurgii.

Stany po urazie czaszkowo – mózgowym, stany po trepanacji po zabiegach odbarczających np. po usunięciu
części kości czaszki. Śpiączka.

Wiedzę i doświadczenie zdobywałem w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyłem specjalizacje i uzyskałem tytuł specjalisty neurochirurga.

Moje zainteresowania kliniczne obejmują:

 • operacje guzów mózgu,
 • guzy podstawy czaszki (oponiaki, osłoniaki /nerwiaki),
 • guzy kanału kręgowego i rdzenia kręgowego,
 • malformacje naczyniowe (naczyniaki, tętniaki, przetoki mózgu i rdzenia kręgowego),
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa (dyskopatia, stenozy kanału kręgowego),
 • leczenie spastyczności z wykorzystaniem pomp baklofenowych.

NEUROCHIRURDZY DZIECI

Pracuje jako lekarz Oddziału Neurochirurgicznego w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie przy ul. Niekłańskiej.
Ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii pod kierownictwem Prof. B. Ciszka w konsorcjum naukowo-szkoleniowym Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego i Oddziału Neurochirurgicznego w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie. Jest również asystentem w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Udziela porad i kwalifikuje do zabiegów neurochirurgicznych zarówno w język polskim jak i angielskim.

W 2010 roku ukończyła II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po stażu podyplomowym rozpoczęła specjalizację w dziedzinie Neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Ukończyła studia doktoranckie na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016 roku. Specjalizuję się w operacjach mózgu i kręgosłupa. Swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną rozwija poprzez udział w kursach i konferencjach naukowych oraz poprzez codzienną pracę na oddziale i bloku operacyjnym.

 

Obecnie pracuje na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej.

 • Choroby kręgosłupa: bóle kręgosłupa, dyskopatie szyjne, piersiowe i lędźwiowe,
 • Choroby naczyniowe mózgu,
 • Choroby nerwów czaszkowych i nerwów obwodowych,
 • Guzy mózgu,
 • Urazy głowy.

NEUROLOGOPEDA DOROŚLI I DZIECI

Neurologopeda, pedagog specjalny, logopeda – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie. Moją codziennością jest praca w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Od początku swojej drogi zawodowej związana jestem z Zakładem Rehabilitacji. Usprawniam pacjentów leczonych w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi oraz w Klinice Nowotworów  Centralnego Układu Nerwowego. Doświadczenie pracy z dziećmi  zdobyłam w prywatnej poradni logopedycznej. Aktywnie uczestniczę w sympozjach o tematyce logopedycznej, rehabilitacyjnej oraz onkologicznej.

Zakres mojej działalności:

 • Dyslalia,
 • Dysfagia,
 • Afazja,
 • Dyzartria,
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego/afazja dziecięca,
 • Opóźniony rozwój mowy,
 • Nauka mowy zastępczej u pacjentów po całkowitej laryngektomii (mowa przetokowa – po implantacji protez głosowych, mowa przełykowa),
 • Szczękościsk – będący następstwem ingerencji chirurgicznej lub/i odczynu popromiennego w następstwie radioterapii.

PSYCHOLOG

Tatiana ŁysiakJestem psychologiem, psychoterapeutką, nauczycielką Mindfulness. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, psychoedukacji i konsultacji psychologicznych.
Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją neuropsychologia kliniczna oraz Studium Nauczycielskie Teacher for Mindfulness – Based Stress Reduction (MBSR). Obecnie jestem
uczestniczką 4 roku Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii NLP(t) realizowanego przez Polski Instytut NLP.
Prowadzę  psychoterapię osób dorosłych, doświadczających długotrwałego stresu oraz zmagających się z lękiem, obniżonym nastrojem, zaburzeniami psychosomatycznymi, depresją.Prowadzę  również 8-tygodniowy Program redukcji stresu oparty na uważności (MBSR – Mindfulness – Based Stress Reduction) – kurs bazujący na ćwiczeniach koncentracji na oddechu i praktykach zwiększających świadomość ciała, emocji oraz myśli. W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, łącząc różne nurty i metody psychoterapeutyczne – neurolingwistyczną psychoterapię NLP(t), hipnoterapię ericksonowską, terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz mindfulness (MBSR).Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

PSYCHIATRA

Czym się zajmuję…
Diagnostyką i leczeniem następujących zaburzeń psychicznych osób dorosłych:

 • zaburzenia pamięci i ogniskowania uwagi oraz zespoły otępienie
 • zaburzenia psychotyczne osób w wieku podeszłym
 • zaburzenia związane z uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
 • uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • zaburzenia nawyków i popędów (uzależnienia behawioralne)
 • schizofrenia oraz inne zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia nastroju (afektywne) jednobiegunowe (depresja)
 • zaburzenie nastroju (afektywne) dwubiegunowe (ChAD)
 • zaburzenia lękowe, fobie, nerwice (w tym nerwica natręctw -OCD)
 • zaburzenia związane ze stresem, szczególnie te związane z dramatyczną sytuacją życiową, ponadnormatywnym stresem w miejscu pracy, czy sytuacji zagrożenia życia (PTSD)
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania w przebiegu upośledzenia umysłowego.
 • tokofobia

 

Moje spojrzenie na pacjenta…

W diagnozowaniu, a w konsekwencji leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych uwagę przykładam wykluczeniu możliwych przyczyn somatycznych prezentowanych zaburzeń. Nierzadko to one są ich przyczyną, lub stanowią istotny czynnik dotychczasowych problemów i niepowodzeń stosowanego już leczenia psychiatrycznego. Skuteczna diagnoza implikuje dalsze moje postępowanie farmakologiczne, związane z optymalizacją leczenia pod względem skuteczności, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

 

Sposoby leczenia…
U większości pacjentów, zadowalający efekt leczenia można osiągnąć farmakologicznie, czego jestem zagorzałym zwolennikiem – wierzę w działanie leków  czasem jednak dopiero po połączeniu farmakoterapii i pracy psychoterapeutycznej można uzyskać oczekiwany efekt. Dlatego w trakcie konsultacji wydaję zalecenia, co do ewentualnego podjęcia psychoterapii w wybranym nurcie jako uzupełnienie mojego leczenia, a czasem wręcz jako jedyny kierunek na drodze do poprawy lub wyzdrowienia.

 

O mnie…
Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą. Studiowałem na Wojskowej Akademii Medycznej oraz Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Od 1999 roku doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi zdobywałem pracując w oddziałach szpitali psychiatrycznych i przyszpitalnych Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz Poradniach Leczenia Uzależnień. Od początku mojej pracy zawodowej byłem związany zawodowo ze szpitalem w Pabianicach. Zaufano moim kompetencjom i koncepcjom zmian, powierzając zadanie Utworzenia Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego. Od maja 2011 roku do grudnia 2020 roku pełniłem funkcję Kierownika Centrum. Obecnie podjąłem nowe wyzwania i od stycznia 2021 pełnię funkcję Kierownika Przychodni Zdrowia Psychicznego jednego z największych i najbardziej prestiżowych szpitali w naszym Kraju – Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.
Jestem współautorem kilku medycznych artykułów naukowych, publikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach i kongresach medycznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią.

PEDIATRA/ ALERGOLOG/ PULMUNOLOG

Zawodowo związana większość Swojego życia z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Kliniką na Banacha.
Obecnie pracuje w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie na Oddziale Pediatrycznym. Pasjonatka medycyny, wciąż pogłębiająca swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uwielbia medycynę akademicką łączyć z medycyną naturalną. Praca to jej pasja. Motto życiowe: Mniej znaczy więcej. Mniej znaczy lepiej. Dziedzina, w której się specjalizuje to pediatria, pulmonologia oraz alergologia.

KARDIOLOG

Kardiolog z pasji i zamiłowania. 25 lat pracowała z Markiem Edelmanem w Łodzi. Obecnie pracuje w poradni kardiologicznej. Jest ogromnym pasjonatem w dziedzinie kardiologii, cały czas zgłębia i poszerza wiedzę w tym temacie. Mając olbrzymie doświadczenie Każdego pacjenta traktuje indywidualnie, nie ma takiego problemu by nie mogła sprostać i pomóc w jego rozwiązaniu. Zajmuje się chorobami i wadami serca (wrodzonymi, jak i nabytymi) oraz układu krążenia, a także:

 • diagnostyką chorób serca i naczyń krwionośnych, zarówno wrodzonych jak i nabytych;
 • ustalaniem metod leczenia oraz nadzorem nad rehabilitacją pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego;
 • przeprowadzaniem badań z zakresu kardiologii nieinwazyjnej, jak i inwazyjnej;
 • podstawową intensywną opieką medyczną;
 • wspólnie ze specjalistami innych dziedzin medycyny formułowaniem wskazówek mających na celu zwiększenie efektywności leczenia kardiologicznego oraz technik operacyjnych.

FIZJOTERAPEUCI

Fizjoterapeuta, Dyplomowany Osteopata, Terapeuta Manualny.

Ukończyłem Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski na Oddziale Fizjoterapii z tytułem Magistra  Fizjoterapii w 2009. W kolejnych latach nieustannie poszerzałem wiedzę i doświadczenie terapeutyczne odbywając specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu Terapii Manualnej ( Certyfikat TMMH, FDM, Terapeuty NMT ) . W 2014 ukończyłem 4 letnie studia Osteopatii w European School of Osteopathy w Maidstone England. Zajmuje się leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych o podłożu ortopedycznym i urazowym, a także terapią niespecyficznych dolegliwości bólowych w mechanizmie bólu przeniesionego z zaburzeń trzewnych. Od kilku lat specjalizuję się i prowadzę terapię pacjentów z bólami głowy o zróżnicowanym podłożu.

Przykładowe zespoły bólowe.

 • Bolesny bark
 • Entezopatie ( łokieć tenisisty / golfisty, kolano skoczka / biegacza )
 • Zespoły bólowe stawów biodrowych, trzaskające/strzelające biodro
 • Bóle kręgosłupa L/S
 • Dysfunkcje stawów międzykręgowych
 • Napadowe kręcze karku
 • Bóle mięśniowo – powięziowe
 • Nabyte, nawykowe wady postawy
 • Napięciowe i szyjno-pochodne bóle głowy.
 • Wspomaganie terapii i łagodzenie bólów migrenowych.

Od 2016 roku prowadzę zajęcia i nauczam terapii manualnej oraz technik osteopatycznych na szkoleniach i kursach dla fizjoterapeutów. Od 3 lat mam przyjemność być wykładowcą i asystować w zajęciach dla studentów w Polsko-Belgijskiej uczelni FICO-MUM w katedrze Osteopatii w Warszawie. W terapii swoich pacjentów używam podejścia holistycznego dostosowując program terapeutyczny indywidualnie do każdego pacjenta. 

Prywatnie zakochany w muzyce instrumentalnej i w wędrówkach górskich.

Wykształcenie

 • Akademia Wychowania Fizycznego w W-wie; Magister Rehabilitacji Ruchowej, 1988
 • Oakton Community College, Des Plaines, IL; 14 “godzin kredytowych” z zakresu zarządzania, marketingu, biznesu i PR, 1999 – 2000

 

Doświadczenie zawodowe
Pierwszy etap to praca rehabilitanta i asystenta w Klinice Neurologii CSK Akademii Medycznej przy ul. Banacha w Warszawie na początku lat 90-tych.
Następnie przez 11 lat poszerzanie doświadczenia klinicznego i administracyjnego w USA – w szpitalach i centrach rehabilitacyjnych stanu Illinois. Praca jako fizjoterapeuta, kierownik i koordynator kliniczny (m.in. Christ Hospital & Medical Ctr. Oak Lawn, IL; Ballard Rehab Ctr. Des Plaines, IL; St. Joseph Hospital, Elgin, IL)
W tym okresie – liczne szkolenia i kursy dotyczące metod terapii konwencjonalnych i alternatywnych (Terapia czaszkowo – krzyżowa, Somato Emotional Release, Zero Balancing, Integracyjna Terapia Manualna).
Od roku 2002 ścisła współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach w zakresie leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi pochodzenia obwodowego i pozaobwodowego.
Od 2010 praca asystenta dydaktyczno – klinicznego, od 2019 – wykładowcy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Klinika Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego).

PIELEGNIARKA

Poszukujemy lekarzy i fizjoterapeutów

Przychodnia Konsultacyjno – medyczna “Akogo med” poszukuje do pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie: neurologii, psychiatrii, ortopedii. Poszukujemy również fizjoterapeutów do pracy w przychodni w godzinach 9.00 – 15.00 oraz psychoterapeutów.
Osoby zainteresowane pracą w Przychodni “Akogo med” prosimy o wysyłanie CV na adres: pacjent@akogo.pl
Zapraszamy do współpracy.
close-link