Przychodnia Konsultacyjno – medyczna “Akogo-Med” zapewnia wszechstronne konsultacje z najwyższej klasy specjalistami z dziedziny chorób ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. Przychodnia oferuje również wsparcie neuropsychologa, ortopedy, kardiologa oraz neurologa dziecięcego.

Oferujemy dostęp do lekarzy neurologów zajmujących się diagnostyką i leczeniem m.in. dolegliwości neuropatycznych, epilepsji, stwardnienia rozsianego, następstw udarów mózgu, urazów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa, zespołów korzeniowych, Parkinsona, Alzheimera, zespołu niespokojnych nóg.

Neurolodzy

Doc. Ewa NagańskaPrzebieg pracy zawodowej i naukowej:

 • 1992r – dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1999r – dyplom specjalizacji I st z neurologii
 • 2004r – dyplom specjalizacji II st z neurologii
  2004 r – stopień naukowy doktor nauk medycznych, uzyskany w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej; temat pracy “Wpływ jonów cynku na nasilenie wczesnych i późnych uszkodzeń komórek nerwowych hipokampa szczura w modelu anoksji in vitro”.
 • 2018 r – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie medycyna, nadany przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Uszkodzenia motoneuronów rdzenia kręgowego w modelu przewlekłej ekscytotoksyczności in vitro oraz ocena efektywności wybranych związków neuroprotekcyjnych”.
 • 2011 r – certyfikat z epileptologii – Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • 2013 r – cerfyfikat EEG – Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

 

Pracuję na stanowisku starszego asystenta w Klinice Neurologii i Epileptologii SPSK im Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Od początku, szczególne miejsce wśród moich zainteresowań zajmuje epileptologia, w tym diagnostyka, różnicowanie oraz leczenie incydentów napadowych pierwotnie i wtórnie mózgowych, przede wszystkim padaczki, zwłaszcza padaczki lekoopornej i stanów padaczkowych. Konsultacje epileptologicznedotyczą pacjentów z różnych grup klinicznych, w tym kobiet w okresie rozrodczym, planujących ciążę i kobiet ciężarnych oraz pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną i osób w starszym wieku. W ramach codziennej praktyki klinicznej opisuję zapisy EEG oraz badania wideometryczne. Wieloletnia praca kliniczna i zdobyte doświadczenie umożliwiło opublikowanie szereg prac, których jestem autorem lub współautorem. Są to zarówno prace oryginalne, kazuistyczne, jak i poglądowe, oraz materiały dydaktyczne dotyczące aspektów klinicznych chorób neurologicznych, przede wszystkim z zakresu epileptologii, ale także zagadnień z dziedziny neuropatologii. Dorobek naukowy obejmuje 58 publikacji, oraz szereg streszczeń zjazdowych, komunikatów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Od wielu lat prowadzę wykłady i szkolenia dla lekarzy realizujących program kształcenia w zakresie neurologii i medycyny rodzinnej w ramach kilkudniowych kursów przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz w ramach spotkań tematycznych i konferencji szkoleniowych, odbywających się w różnych ośrodkach w całej Polsce. Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia z dziedziny epileptologii, neuroonkologii oraz neuropatologii.

 

Proponowany zakres konsultacji:

 • Diagnostyka różnicowa napadów padaczkowych oraz innych incydentów napadowych
 • Farmakoterapia padaczki, w tym napadów padaczkowych lekoopornych
 • Ocena wyników badań EEG, korelacji kliniczno-elektroencefalograficznych

Lidia Darda LedzionTytuł doktora nauk medycznych uzyskany w 2005r, za pracę “Ocena zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.”

 

 • 1991r. – 1999r. asystent, następnie starszy asystent na Oddziale neurologii Szpitala Grochowskiego w Warszawie
 • 2000r. -2010r. starszy asystent i w latach 2004r-2010r kierownik Oddziału rehabilitacji neurologicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • 2010r. – 2018r. ordynator Oddziału rehabilitacji neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie.
 • Od 2019r. p.o ordynatora Oddziału neurologii, udarowego i Pododdziału rehabilitacji neurologicznej Szpitala Wolskiego w Warszawie.

 

Doświadczenie w pracy z pacjentami w trybie ambulatoryjnym, w tym kilkunastoletnie w ramach Terapeutycznych Programów Lekowych (stwardnienie rozsiane, dystonie ogniskowe) oraz międzynarodowych badań klinicznych (stwardnienie rozsiane, dystonie ogniskowe, spastyczność poudarowa).

 

Współpraca z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, organizatorami akcji “SM-walcz o siebie”, Narodowym Funduszem Zdrowia i Fundacją Urszuli Jaworskiej (projekt koordynowanej opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym), Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projektu pt. “Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”).

 

Autorka i współautorka publikacji naukowych i artykułów edukacyjnych, m.in: “SM – Poradnik dla pacjentów i rodzin”, “Kobieta i stwardnienie rozsiane”, “Mężczyzna i stwardnienie rozsiane”.

Dr Jakub SienkiewiczJakub Sienkiewicz (ur. 1961). Specjalista neurolog, doktor nauk medycznych. Pracę w zawodzie lekarza rozpoczął w roku 1986 w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiej Akademii Medycznej. Od roku 1988 przyjmował chorych w tamtejszej poradni parkinsonizmu. Specjalizował się w neurologii w roku 1990. W doktoracie i pracach naukowych zajmował się badaniami elektrofizjologicznymi kliniką choroby Parkinsona. Pracował w Klinice Neurologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej oraz w Klinice Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykonywał konsultacje neurologiczne dla Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona. Obecnie przyjmuje pacjentów w Poradni Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Współpracuje jako neurolog z Fundacją „Żyć z Chorobą Parkinsona”, a w zakresie dydaktyki z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Doświadczenie zawodowe:

 • zaburzenia ruchowe: choroba Parkinsona i parkinsonizm innego pochodzenia, drżenie samoistne, zespół niespokojnych nóg, dystonia, pląsawica, choroba tików, dyskinezy polekowe, stosowanie toksyny botulinowej w ruchach mimowolnych
 • neurologia ogólna: bóle głowy, choroba Alzheimera i inne schorzenia otępienne, zawroty i zaburzenia równowagi

Publikacje m.in.: „Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona”, „Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe”, „Pacjent neurologiczny w gabinecie lekarza ogólnego”, „Fenomenologia zaburzeń ruchowych”.
Prywatnie piosenkarz, autor i wykonawca estradowy.

Specjalista neurolog, klinicysta z doświadczeniem w pracy z pacjentami w warunkach szpitalnych oraz w poradniach specjalistycznych. Pracuje w Klinice Neurologii zajmującej się kwalifikacją pacjentów do terapii zaawansowanych w chorobie Parkinsona (terapie infuzyjne, leczenie operacyjne). Jako naukowiec kończy rozprawę doktorską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, której tematem przewodnim jest zastosowanie metod operacyjnych w leczeniu choroby Parkinsona. Na co dzień łączy pracę klinicysty i naukowca – najczęstszymi tematami prac badawczych są choroby neurodegeneracyjne i inne zaburzenia ruchowe w tym choroba Parkinsona i inne zespoły parkinsonowskie, dystonie.

Jego pasją jest monitorowanie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (głównie choroba Parkinsona) po głębokiej stymulacji mózgu (programowanie systemów DBS Medtronic, St Jude Medical, Boston Scientific).
Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z toksyną botulinową u chorych ze schorzeniami neurologicznymi: migrena przewlekła, dystonia szyjna, kurcz powiek, połowiczy kurcz twarzy, dystonia twarzy, dystonia krtaniowa, ślinotok, bruksizm, dystonie segmentalne, mózgowe porażenie dziecięce, spastyczność poudarowa i inne rodzaje spastyczności (stwardnienie rozsiane, pourazowa).

Bierze czynny udział w pracy towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych – Prezes Zarządu Sekcji Młodych Neurologów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Członek Zarządu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Członek Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, Członek European Academy of Neurology, Członek International Parkinson and Movement Disorder Society.

Leczone choroby

 • choroba Parkinsona
 • choroba Alzheimera
 • drżenie samoistne
 • dystonie
 • bóle głowy
 • bóle kręgosłupa
 • dyskopatia
 • przemijający atak niedokrwienny (TIA)
 • udar mózgu
 • stan poudarowy
 • padaczka
 • guzy mózgu
 • zaburzenia czynnościowe
 • migrena – leczenie toksyną botulinową

 

Edukacja

 • Studia Wyższe: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Studia Podyplomowe: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – Praktyczne metody statystyczne
 • Studia Podyplomowe: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji – Menedżer Badań Naukowych i Projektów Rozwojowych
 • Studia Podyplomowe: Warszawski Uniwersytet Medyczny – Koordynator Transplantacyjny

 

Staż

 • The University Medical Center Groningen – Department of Neurology (COST Action: dystonia)

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora WUM
 • Złota Odznaka STN WUM

Neurolog dziecięcy

Doktor MarekDoktor zajmuje się leczeniem chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, w tym padaczki opornej na leki. Podejmuje się klasycznego leczenia farmakologicznego padaczki, jak również leczenia wysokospecjalistycznego m.in. w oparciu o dietę ketogenną.
W kręgu jego zainteresowań są problemy emocjonalne dzieci w każdym wieku (np. przedszkolnym i szkolnym) oraz niektóre objawy z nich wynikające (np. tiki).
Dodatkowo Pan doktor wykonuje również praktykę pediatryczną we wszelkim zakresie (stany chorobowe wieku dziecięcego). Jest znany z otwartego i serdecznego kontaktu z ich rodzicami to istotny czynnik terapii.

Neurochirurdzy

Prof. Waldemar Koszewski – polski neurochirurg i neurotraumatolog, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ukończył XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Następnie studiował medycynę na Akademii Medycznej w Warszawie. W 1990 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie pracy pt. Metody i wyniki leczenia ropni mózgu i móżdżku.
Habilitację w zakresie medycyny, specjalności neurochirurgia, uzyskał tamże w 1999 roku na podstawie pracy pt. Przerzuty nowotworowe do mózgowia. Epidemiologia, leczenie, rokowanie.
Tytuł profesorski uzyskał w 2007 roku.
Od ukończenia studiów związany z Akademią Medyczną w Warszawie jako lekarz w szpitalach akademii oraz do roku 2007 jako wykładowca akademicki.
W kadencji 2004-2006 Prodziekan Wydziału Lekarskiego (English Division). Jest autorem modyfikacji sposobów operacji guzów przysadki mózgowej, chirurgicznego leczenia choroby Parkinsona, dyskopatii piersiowej oraz leczenia bólu. Jako pierwszy chirurg w Polsce zastosował stymulator nerwu błędnego w operacyjnym leczeniu padaczki. Jest autorem licznych publikacji naukowych na temat leczenia bólu, nowotworów (ze szczególnym uwzględnieniem guzów mózgu), lekoopornej padaczki. Oraz na temat sztucznych sieci neuronowych i ich wykorzystania w społeczeństwie informacyjnym.
Członek pierwszego (1996) zespołu wykładowców Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji – międzyuczelnianej jednostki badawczej PW, SGGW, SGH, UW, oraz WUM.
W latach 2007-2011 członek Rady Naukowej Instytut Psychiatrii i Neurologii. Jeden z prekursorów w Polsce stosowania cybernetycznego noża w leczeniu nowotworów. Współzałożyciel Instytutu Chirurgii Cybernetycznej (w Wieliszewie pod Warszawą), którego jest dyrektorem medycznym.
Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Koszewski

Prof. Maksymowicz ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie obronił doktorat i habilitację z zakresu nauk medycznych. W 2006 otrzymał tytuł naukowy profesora.
Przez lata związany z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, gdzie współtworzył Wydział Nauk Medycznych, a od 2016 r. do czerwca br. był prorektorem ds. zadań uczelni medycznej. Zespół prof. Maksymowicza prowadził badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w terapii chorób neurodegeneracyjnych, m.in. stwardnienia zanikowego bocznego i stwardnienia rozsianego.
Prof. Maksymowicz jest jednym z współtwórców razem z Fundacją Ewy Błaszczyk “Akogo?”, “Budzika” w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie – kliniki wybudzeń ze śpiączki dla dorosłych, otwartej pod koniec 2016 r. Dzięki powadzonym tam procedurom udało się przywrócić świadomość kilkunastu osobom.
Aktualnie prof. Wojciech Maksymowicz zajmuje stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalista z zakresu neurochirurgii. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Wieloletni pracownik WIM CSK MON w Warszawie. Kształcił się w najlepszych ośrodkach w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Holandii i USA. Wniósł nowe wartości poznawcze i praktyczne do diagnostyki i leczenia operacyjnego m.in. wdrożenia skojarzeniowego interdyscyplinarnego leczenia nowotworów, modyfikacji postępowania leczniczego krwotoków wewnątrzczaszkowych, leczenia urazów czaszko-mózgowych, postępowania diagnostyczno-leczniczego malformacji naczyniowych mózgowia i rdzenia kręgowego oraz leczenie nieoperacyjnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.

Doktor nauk medycznych, neurochirurg, zastępca Kierownika Katedry Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, Adiunkt na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Katedrze Neurochirurgii przy Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim.
Dr Barczewska ukończyła studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie uzyskując dyplom lekarza w 1988 r., posiada specjalizację II stopnia w zakresie neurochirurgii. Ukończyła wiele kursów kształcenia podyplomowego, posiada wiele certyfikatów, m.in. AOSpine Lumbar Intervertebral Disc Symposium oraz „Expanding Horizons in Problem-Based Learning in Medicine, Health i Behavioural Sciences”.
Karierę zawodową rozpoczęła Klinice Neurochirurgii w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie, z którą związana była 12 lat (1988-2000). W latach 1996 – 2000 pracowała w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie jako lekarz, ale także wykładowca z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii. Następnie jako starszy asystent i zastępca ordynatora Kliniki Neurochirurgii, związana była z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Jednocześnie rozpoczęła współpracę ze Szpitalem CMKP im. W. Orłowskiego w Warszawie jako Konsultant w zakresie neurochirurgii. W 2008 r. rozpoczęła pracę jako neurochirurg w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, z którym związana jest do dnia dzisiejszego. Obecnie pełni także rolę Adiunkta w Katedrze Neurochirurgii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dr Wojciech GóreckiUkończyłem szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii pod kierownictwem Prof. M. Ząbka w Klinice Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
Specjalizuję się w:

 • operacjach guzów mózgu
 • operacjach guzów mózgu w obszarach elokwentnych – operacje z wybudzeniem, zabiegi z użyciem śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego
 • operacjach guzów podstawy czaszki
 • operacjach guzów oczodołu
 • operacjach guzów rdzenia kręgowego
 • operacjach tętniaków wewnątrz-czaszkowych

Doktor jest specjalistą neurochirurgii, specjalizuje się w leczeniu bólu i chorób kręgosłupa.

Pracuje jako specjalista w Klinice Neurochirurgii, MSB Warszawa

Pracuje w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

Neuropsycholog

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii, specjalizacja akademicka – neuropsychologia kliniczna. Jest certyfikowaną trenerką mindfulness, obecnie w trakcie certyfikacji w Studium NLPt (Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii).
W latach 2006-2010 pracowała w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie w Oddziale Rehabilitacji i Oddziale Neurologii. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z pacjentami z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania się. Obecnie prowadzi praktykę prywatną, w ramach której łączy podejście uważności z terapią neurolingwistyczną.


Doświadczenie zawodowe:

 • prowadzenie grup wsparcia dla kobiet po mastektomii, pacjentów kardiologicznych i osób z chorobą Parkinsona
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych Treningów Redukcji Stresu Metodą Uważności
 • rehabilitacja funkcji poznawczych u pacjentów po udarach i urazach mózgu, zaburzeń kognitywnych występujących w przebiegu procesów otępiennych

Ortopedzi

dr n. med Kamil KoszelaLekarz specjalizujący się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w szczególności w neuroortopedii.

Wykładowca:

 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

Pracownik Kliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.
Opiekun Koła naukowego Fizjoterapii w Neuroortopedii i Komunikacji Medycznej (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).
Pomysłodawca, przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz członek komitetu naukowego I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)ortopedii i Komunikacji Medycznej w Łodzi (w roku 2018, 2019, 2020).
Instruktor sztuk walki aikido (sensei 3 dan) – od 2008 r. prowadzi Szkołę Dalekowschodnich Sztuk Walki Aikido w Łodzi.
Naukowo zajmuje się schorzeniami kręgosłupa.

Specjalista chirurgii ortopedycznej i traumatologii. Specjalista chirurgii barku i łokcia. Ukończył Uniwersytet Warszawski I Wydział lekarski 1986 r., specjalizacja 1998 r. 72 kursy dokształcające, głównie zagraniczne. 4 europejskie fellowshipy w dziedzinie leczenia schorzeń kończyny górnej. Niezwykle szeroki wachlarz zabiegów operacyjnych w dziedzinie ortopedii i chirurgii urazowej Wszystkie endoprotezy z uwzględnieniem odwróconych (reverse) i rewizje protez: łokieć, ręka, kolano, jw. bez endoprotez kolana.

Internista

Lekarka internistka, entuzjastka odżywiania w/g 5 przemian, wykorzystuje w terapii elementy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Leczenie dietetyczne i farmakologiczne:

 • cukrzycy,
 • astmy,
 • dny moczanowej,
 • hyperlipidemii,
 • otyłości,
 • nadcisnienia tętniczego,
 • choroby zwyrodnieniowej stawów,
 • chorób tarczycy,
 • choroby wrzodowej żołądka,
 • alergii wziewnej,
 • astmy.

 

Przyjazna wegetarianom i weganom, doradzam jak zdrowo się odżywiać zgodnie z porami roku, dietą w/g 5 przemian, jak w naturalny sposób dbać o odporność, dobrą kondycję i młody wygląd.

Fizjoterapeuci

Wykształcenie

 • Akademia Wychowania Fizycznego w W-wie; Magister Rehabilitacji Ruchowej, 1988
 • Oakton Community College, Des Plaines, IL; 14 “godzin kredytowych” z zakresu zarządzania, marketingu, biznesu i PR, 1999 – 2000

Doświadczenie zawodowe

Pierwszy etap to praca rehabilitanta i asystenta w Klinice Neurologii CSK Akademii Medycznej przy ul. Banacha w Warszawie na początku lat 90-tych.

Następnie przez 11 lat poszerzanie doświadczenia klinicznego i administracyjnego w USA – w szpitalach i centrach rehabilitacyjnych stanu Illinois. Praca jako fizjoterapeuta, kierownik i koordynator kliniczny (m.in. Christ Hospital & Medical Ctr. Oak Lawn, IL; Ballard Rehab Ctr. Des Plaines, IL; St. Joseph Hospital, Elgin, IL)
W tym okresie – liczne szkolenia i kursy dotyczące metod terapii konwencjonalnych i alternatywnych (Terapia czaszkowo – krzyżowa, Somato Emotional Release, Zero Balancing, Integracyjna Terapia Manualna).

Od roku 2002 ścisła współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach w zakresie leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi pochodzenia obwodowego i pozaobwodowego.

Od 2010 praca asystenta dydaktyczno – klinicznego, od 2019 – wykładowcy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Klinika Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego).