NEUROLOG

Dr Jakub SienkiewiczSpecjalista neurolog, doktor nauk medycznych. Pracę w zawodzie lekarza rozpoczął w roku 1986 w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiej Akademii Medycznej. Od roku 1988 przyjmował chorych w tamtejszej poradni parkinsonizmu. Specjalizował się w neurologii w roku 1990. W doktoracie i pracach naukowych zajmował się badaniami elektrofizjologicznymi kliniką choroby Parkinsona. Pracował w Klinice Neurologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej oraz w Klinice Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykonywał konsultacje neurologiczne dla Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona. Obecnie przyjmuje pacjentów w Poradni Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Współpracuje jako neurolog z Fundacją „Żyć z Chorobą Parkinsona”, a w zakresie dydaktyki z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Doświadczenie zawodowe:
  • zaburzenia ruchowe: choroba Parkinsona i parkinsonizm innego pochodzenia, drżenie samoistne, zespół niespokojnych nóg, dystonia, pląsawica, choroba tików, dyskinezy polekowe, stosowanie toksyny botulinowej w ruchach mimowolnych,
  • neurologia ogólna: bóle głowy, choroba Alzheimera i inne schorzenia otępienne, zawroty i zaburzenia równowagi Publikacje m.in.: „Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona”, „Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe”, „Pacjent neurologiczny w gabinecie lekarza ogólnego”, „Fenomenologia zaburzeń ruchowych”. Prywatnie piosenkarz, autor i wykonawca estradowy.
 

Zajmuję się zaburzeniami neurologicznymi u osób dorosłych. Od ponad 20 lat pracuję w jako klinicysta, swoją wiedzę nieustannie pogłębiam poprzez czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych tematyce neurologii dorosłych. Jestem autorem i współautorem oryginalnych prac naukowych, podręczników oraz poradników dla lekarzy dotyczących chorób neurologicznymi dorosłych. Aktualnie pełnię funkcję ordynatora Oddziału Ogólnego i Leczenia Udaru Mózgu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Staram się pomagać. Przychodzi do mnie człowiek, a nie pacjent… Więcej: Szczególne zainteresowania: zawroty głowy, udary mózgu (leczenie, profilaktyka), choroby demielinizacyjne układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, zapalenia mózgu i rdzenia), choroby autoimmunologiczne, choroby rzadkie i metaboliczne, neuropatie.  

NEUROLOG DZIECI I DOROŚLI

Doktor MarekZajmuje się leczeniem chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, w tym padaczki opornej na leki. Podejmuje się klasycznego leczenia farmakologicznego padaczki, jak również leczenia wysokospecjalistycznego m.in. w oparciu o dietę ketogenną. W kręgu jego zainteresowań są problemy emocjonalne dzieci w każdym wieku (np. przedszkolnym i szkolnym) oraz niektóre objawy z nich wynikające (np. tiki).Dodatkowo Pan doktor wykonuje również praktykę pediatryczną we wszelkim zakresie (stany chorobowe wieku dziecięcego). Jest znany z otwartego i serdecznego kontaktu z ich rodzicami to istotny czynnik terapii.

NEUROLOG DZIECIĘCY

Licencjonowany elektrofizjolog w zakresie EEG – analiza i interpretacja  badań eeg. Leczenie chorób układu nerwowego u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem padaczki. Diagnostyka bólów głowy, w tym bólów migrenowych. Ocena rozwoju dziecka – przede wszystkim niemowląt –  oraz zaburzenia neurorozwojowe Problemy psychosomatyczne u  dzieci w każdym wieku (przedszkolnym i szkolnym) oraz niektóre objawy z nich wynikające (np. tiki, bóle głowy).

NEUROCHIRURDZY

Neurochirurg i neurotraumatolog, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem modyfikacji sposobów operacji guzów przysadki mózgowej, chirurgicznego leczenia choroby Parkinsona, dyskopatii piersiowej oraz leczenia bólu. Jako pierwszy chirurg w Polsce zastosował stymulator nerwu błędnego w operacyjnym leczeniu padaczki. Jest autorem licznych publikacji naukowych na temat leczenia bólu, nowotworów (ze szczególnym uwzględnieniem guzów mózgu), lekoopornej padaczki. Oraz na temat sztucznych sieci neuronowych i ich wykorzystania w społeczeństwie informacyjnym.Członek pierwszego (1996) zespołu wykładowców Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji – międzyuczelnianej jednostki badawczej PW, SGGW, SGH, UW, oraz WUM. W latach 2007-2011 członek Rady Naukowej Instytut Psychiatrii i Neurologii. Jeden z prekursorów w Polsce stosowania cybernetycznego noża w leczeniu nowotworów. Współzałożyciel Instytutu Chirurgii Cybernetycznej (w Wieliszewie pod Warszawą), którego jest dyrektorem medycznym.

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Koszewski

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora (1988) i doktora habilitowanego (1994). W trakcie 12 lat pracy w Klinice Neurochirurgii AM w Warszawie uzyskał specjalizację I i II stopnia w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii – odpowiednio w latach 1983 i 1987. Wiedzę neurochirurgiczną uzupełniał podczas 5-letniego Europejskiego Kursu Neurochirurgii organizowanego przez European Association of Neurosurgical Societies, który ukończył w Jerozolimie w 1992r. W 1990 roku pracował naukowo w Klinice Neurochorurgii Wessex Neurological Center Uniwersytetu w Southampton. W latach 2007-16 pełnił funkcję dziekana WNM UWM w Olsztynie jednocześnie prowadząc Katedrę Neurologii i Neurochirurgii, Klinikę Neurochirurgii oraz Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi. Autor ponad 130 publikacji i doniesień naukowych. Jeden ze współtwórców razem z Fundacją Ewy Błaszczyk “Akogo?”, “Budzika” na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Aktualnie prof. Wojciech Maksymowicz zajmuje stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Specjalizuje się w fizjologii układu nerwowego; urazach czaszkowo-mózgowych; neurochirurgii czynnościowej; leczenia nerwobólu nerwu trójdzielnego za pomocą przezskórnego podawania glicerolu; równowagi ciśnieniowo-objętościowej przestrzeni wewnątrzczaszkowej; diagnostyki i leczenia wodogłowia; metody diagnostyki i leczenia nowotworów mózgu; operacyjne leczenie padaczki; nadtwardówkowa stymulacja rdzenia kręgowego; leczenie dyskopatii; zastosowanie komórek macierzystych do leczenia uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i dyskopatii lędźwiowej.

Dr Wojciech GóreckiUkończyłem szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii pod kierownictwem Prof. M. Ząbka w Klinice Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Specjalizuję się w:
 • operacjach guzów mózgu
 • operacjach guzów mózgu w obszarach elokwentnych – operacje z wybudzeniem, zabiegi z użyciem śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego
 • operacjach guzów podstawy czaszki
 • operacjach guzów oczodołu
 • operacjach guzów rdzenia kręgowego
 • operacjach tętniaków wewnątrz-czaszkowych
 

Pracuje jako specjalista w Klinice Neurochirurgii, MSB Warszawa

Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w 2021 roku. Z zawodu i zamiłowania neurochirurg. Wybrał świadomie dziedzinę, w której się specjalizuje, ponieważ daje ona niepowtarzalną możliwość obcowania z tym, co jest domem ludzkiej świadomości, czyli ludzkim mózgiem. Zawsze pracuje z pasją i poświęceniem, cieszy się, że może pomóc każdemu pacjentowi i stawić czoła problemowi, który wydaje się nie do rozwiązania. Motto życiowe i motto w pracy – neurochirurg może i powinien swoją cierpliwością, wytrwałością naprawić to, co zniszczyła choroba, wypadek. Zawsze pracuje na maksimum. Swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną cały czas rozwija.

Specjalista w dziedzinie neurochirurgii.

Stany po urazie czaszkowo – mózgowym, stany po trepanacji po zabiegach odbarczających np. po usunięciu części kości czaszki. Śpiączka.

 

Wiedzę i doświadczenie zdobywałem w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyłem specjalizacje i uzyskałem tytuł specjalisty neurochirurga. Moje zainteresowania kliniczne obejmują:
 • operacje guzów mózgu,
 • guzy podstawy czaszki (oponiaki, osłoniaki /nerwiaki),
 • guzy kanału kręgowego i rdzenia kręgowego,
 • malformacje naczyniowe (naczyniaki, tętniaki, przetoki mózgu i rdzenia kręgowego),
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa (dyskopatia, stenozy kanału kręgowego),
 • leczenie spastyczności z wykorzystaniem pomp baklofenowych.
 

NEUROCHIRURDZY DZIECI

Pracuje jako lekarz Oddziału Neurochirurgicznego w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie przy ul. Niekłańskiej. Ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii pod kierownictwem Prof. B. Ciszka w konsorcjum naukowo-szkoleniowym Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego i Oddziału Neurochirurgicznego w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie. Jest również asystentem w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Udziela porad i kwalifikuje do zabiegów neurochirurgicznych zarówno w język polskim jak i angielskim.  

NEUROLOGOPEDA DOROŚLI I DZIECI

Neurologopeda, pedagog specjalny, logopeda – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie. Moją codziennością jest praca w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Od początku swojej drogi zawodowej związana jestem z Zakładem Rehabilitacji. Usprawniam pacjentów leczonych w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi oraz w Klinice Nowotworów  Centralnego Układu Nerwowego. Doświadczenie pracy z dziećmi  zdobyłam w prywatnej poradni logopedycznej. Aktywnie uczestniczę w sympozjach o tematyce logopedycznej, rehabilitacyjnej oraz onkologicznej.

Zakres mojej działalności:

 • Dyslalia,
 • Dysfagia,
 • Afazja,
 • Dyzartria,
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego/afazja dziecięca,
 • Opóźniony rozwój mowy,
 • Nauka mowy zastępczej u pacjentów po całkowitej laryngektomii (mowa przetokowa – po implantacji protez głosowych, mowa przełykowa),
 • Szczękościsk – będący następstwem ingerencji chirurgicznej lub/i odczynu popromiennego w następstwie radioterapii.
Doktor nauk medycznych Agnieszka Rakowska jest psychologiem klinicznym oraz specjalistą neurologopedii. Szkolenie specjalizacyjne odbywała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, tytuł specjalisty uzyskała w 2014 roku w po zdaniu egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminów Medycznych w Warszawie. Jest absolwentką kierunku Psychologia Kliniczna Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jest adiunktem w Katedrze Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego. Przez ostatnie 10 lat pełniła funkcję koordynatora Zespołu Neurologopedów i Psychologów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Obecnie jest Koordynatorem Zespołu Psychologów i Neurologopedów Kliniki Budzik dla Dorosłych w Warszawie. W obszarze działalności zawodowej doktor Rakowskiej jest:
 • ocena stanu świadomości u pacjentów po urazach mózgowo-czaszkowych/uszkodzeniach centralnego układu nerwowego
 • ocena funkcji poznawczych i wykonawczych w przebiegu chorób neurologicznych o szerokiej etiologii, m. in. udary mózgu, choroby otępienne, urazy mózgowo- czaszkowe
 • diagnoza i terapia funkcji poznawczych i wykonawczych
 • diagnoza i terapia zaburzeń funkcji językowych oraz artykulacyjnych
 • diagnostyka dysfagii neurogennej
W obszarze zainteresowań naukowo – badawczych dr Rakowskiej znajdują się zagadnienia związane ściśle z neuropsychologią, funkcjonowaniem mózgu oraz tematyka zaburzeń komunikacji werbalnych w przebiegu chorób o podłożu neurologicznym. Doktor Agnieszka Rakowska jest członkiem Zespołu Naukowego Instytutu Terapii Komórkowych, gdzie jako specjalista neurologopeda odpowiada za badanie pacjentów chorujących na choroby neurozwyrodnieniowe oraz prowadzi badania z wykorzystaniem szerokiego zakresu metod badania psychologicznego i neurologopedycznego. Dr n. med. Agnieszka Rakowska jest autorką wielu publikacji naukowych oraz monografii z obszaru zaburzeń funkcji poznawczych, w szczególności komunikacji werbalnej w przebiegu chorób neurologicznych. Realizuje projekt naukowy pt. „Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych”, gdzie odpowiada za badania neurologopedyczne pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Jako członek zespołu realizującego projekt „Program transplantacji mezenchymalnych komórek macierzystych w SLA” prowadzonego przez Katedrę Neurologii i Neurochirurgii UWM w Olsztynie, odpowiedzialna była za ocenę neurologopedyczną pacjentów.  

PSYCHOLOG

Tatiana ŁysiakJestem psychologiem, psychoterapeutką, nauczycielką Mindfulness.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, psychoedukacji i konsultacji psychologicznych.
Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją neuropsychologia kliniczna oraz Studium Nauczycielskie Teacher for Mindfulness – Based Stress Reduction (MBSR). Obecnie jestem uczestniczką 4 roku Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii NLP(t) realizowanego przez Polski Instytut NLP oraz pierwszego roku czteroletniego kursu całościowego “Psychoterapia systemowa i psychodynamiczna rodzin, par i pacjentów indywidualnych” w Ośrodku
Szkoleń Systemowych w Krakowie.
Aktualnie prowadzę własną działalność i współpracuję z Przychodnią Konsultacyjno – medyczną „AkogoMed” oraz Instytutem Psychoterapii i Rozwoju Osobowości Małgorzaty Rejhert-Lewandowskiej.
Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, doświadczających długotrwałego stresu oraz zmagających się z lękiem, obniżonym nastrojem, zaburzeniami psychosomatycznymi, bezsennością i depresją.
Prowadzę również 8-tygodniowy Program redukcji stresu oparty na uważności (MBSR – Mindfulness – Based Stress Reduction) – kurs bazujący na ćwiczeniach koncentracji na oddechu i praktykach zwiększających świadomość ciała, emocji oraz myśli. Standardowy program kursu realizuję podczas sesji indywidualnych, kursów grupowych oraz w pracy z parami.
W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, łącząc różne nurty i metody psychoterapeutyczne – neurolingwistyczną psychoterapię NLP(t), hipnoterapię ericksonowską, terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz mindfulness (MBSR).
Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

PSYCHIATRA

Czym się zajmuję…
Diagnostyką i leczeniem następujących zaburzeń psychicznych osób dorosłych:

 • zaburzenia pamięci i ogniskowania uwagi oraz zespoły otępienie
 • zaburzenia psychotyczne osób w wieku podeszłym
 • zaburzenia związane z uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
 • uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • zaburzenia nawyków i popędów (uzależnienia behawioralne)
 • schizofrenia oraz inne zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia nastroju (afektywne) jednobiegunowe (depresja)
 • zaburzenie nastroju (afektywne) dwubiegunowe (ChAD)
 • zaburzenia lękowe, fobie, nerwice (w tym nerwica natręctw -OCD)
 • zaburzenia związane ze stresem, szczególnie te związane z dramatyczną sytuacją życiową, ponadnormatywnym stresem w miejscu pracy, czy sytuacji zagrożenia życia (PTSD)
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania w przebiegu upośledzenia umysłowego.
 • tokofobia

 

Moje spojrzenie na pacjenta…

W diagnozowaniu, a w konsekwencji leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych uwagę przykładam wykluczeniu możliwych przyczyn somatycznych prezentowanych zaburzeń. Nierzadko to one są ich przyczyną, lub stanowią istotny czynnik dotychczasowych problemów i niepowodzeń stosowanego już leczenia psychiatrycznego. Skuteczna diagnoza implikuje dalsze moje postępowanie farmakologiczne, związane z optymalizacją leczenia pod względem skuteczności, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

 

Sposoby leczenia…
U większości pacjentów, zadowalający efekt leczenia można osiągnąć farmakologicznie, czego jestem zagorzałym zwolennikiem – wierzę w działanie leków  czasem jednak dopiero po połączeniu farmakoterapii i pracy psychoterapeutycznej można uzyskać oczekiwany efekt. Dlatego w trakcie konsultacji wydaję zalecenia, co do ewentualnego podjęcia psychoterapii w wybranym nurcie jako uzupełnienie mojego leczenia, a czasem wręcz jako jedyny kierunek na drodze do poprawy lub wyzdrowienia.

 

O mnie…
Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą. Studiowałem na Wojskowej Akademii Medycznej oraz Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Od 1999 roku doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi zdobywałem pracując w oddziałach szpitali psychiatrycznych i przyszpitalnych Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz Poradniach Leczenia Uzależnień. Od początku mojej pracy zawodowej byłem związany zawodowo ze szpitalem w Pabianicach. Zaufano moim kompetencjom i koncepcjom zmian, powierzając zadanie Utworzenia Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego. Od maja 2011 roku do grudnia 2020 roku pełniłem funkcję Kierownika Centrum. Obecnie podjąłem nowe wyzwania i od stycznia 2021 pełnię funkcję Kierownika Przychodni Zdrowia Psychicznego jednego z największych i najbardziej prestiżowych szpitali w naszym Kraju – Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.
Jestem współautorem kilku medycznych artykułów naukowych, publikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach i kongresach medycznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią.

PEDIATRA / ALERGOLOG / PULMONOLOG

Zawodowo związana większość Swojego życia z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Kliniką na Banacha.
Obecnie pracuje w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie na Oddziale Pediatrycznym. Pasjonatka medycyny, wciąż pogłębiająca swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uwielbia medycynę akademicką łączyć z medycyną naturalną. Praca to jej pasja. Motto życiowe: Mniej znaczy więcej. Mniej znaczy lepiej. Dziedzina, w której się specjalizuje to pediatria, pulmonologia oraz alergologia.

KARDIOLOG

Kardiolog z pasji i zamiłowania. 25 lat pracowała z Markiem Edelmanem w Łodzi. Obecnie pracuje w poradni kardiologicznej. Jest ogromnym pasjonatem w dziedzinie kardiologii, cały czas zgłębia i poszerza wiedzę w tym temacie. Mając olbrzymie doświadczenie Każdego pacjenta traktuje indywidualnie, nie ma takiego problemu by nie mogła sprostać i pomóc w jego rozwiązaniu. Zajmuje się chorobami i wadami serca (wrodzonymi, jak i nabytymi) oraz układu krążenia, a także:

 • diagnostyką chorób serca i naczyń krwionośnych, zarówno wrodzonych jak i nabytych;
 • ustalaniem metod leczenia oraz nadzorem nad rehabilitacją pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego;
 • przeprowadzaniem badań z zakresu kardiologii nieinwazyjnej, jak i inwazyjnej;
 • podstawową intensywną opieką medyczną;
 • wspólnie ze specjalistami innych dziedzin medycyny formułowaniem wskazówek mających na celu zwiększenie efektywności leczenia kardiologicznego oraz technik operacyjnych.

ORTOPEDA

Jestem rezydentem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Obecnie pracuję w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Otwocku. Specjalizację rozpocząłem w 2017 roku w Carolina Medical Center w Warszawie.
Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zachowującym staw biodrowy obejmującym m.in. artroskopię stawu biodrowego. Odebrałem wysokiej jakości szkolenie w chirurgii stawu kolanowego – artroskopia, naprawa łąkotek, powierzchni chrzęstnych, rekonstrukcje więzadłowe oraz osteotomie. Poza tym zajmuję się chorobami narządu ruchu – urazami sportowymi, urazami mięśni, ścięgien i więzadeł oraz złamaniami. 
Chirurgię wspomagam zabiegami z zakresu ortobiologii, np. iniekcje osocza bogatopłytkowego, kwasu hialuronowego. 
Podczas wizyty przedstawiam możliwe drogi leczenia aby dopasować proces terapeutyczny do warunków, wymagań oraz oczekiwań pacjenta. 
Członkostwo w towarzystwach naukowych PTOiTR, PTArtro, ESSKA

 

Doświadczenie zawodowe

 • Rezydent Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, SPSK Grucy w Otwocku (2022 – teraz)
 • Rezydent Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Carolina Medical Center w Warszawie (2017 – 2021)
 • Research & Clinical Fellowship Sport Trauma and Degenerative Joint Disorder, prof. Christian Fink, Innsbruck, Austria (2020-2021)
 • Knee and Ankle Joint Surgery Fellowship, prof. Robert Kilger, Basel, Switzerland (2019)

 

Jednostki chorobowe

 • Ból biodra
 • Konflikt udowo-panewkowy
 • Uszkodzenie obrąbka stawowego
 • Ból kolana
 • Skręcenie stawu
 • Uszkodzenie więzadła pobocznego
 • Uszkodzenie więzadła krzyżowego
 • Stany pourazowe
 • Kontuzje sportowe
 • Uszkodzenia więzadeł
 • Zwichnięcia
 • Choroby narządów ruchu
 • Uszkodzenia narządu ruchu
 • Łokieć tenisisty
 • Ból barku
 • Łokieć golfisty
 • Choroby stawu biodrowego
 • Złamania
 • Zespół bolesnego barku
 • Kolana szpotawe
 • Ból pachwiny
 • Kolana koślawe
 • Ból ścięgna Achillesa
 • Zespół ciasnoty podbarkowej
 • Ból ścięgna
 • Choroby ścięgien
 • Uszkodzenia ścięgien

FIZJOTERAPEUCI

Ważnym elementem mojej pracy jako fizjoterapeutki jest skoncentrowanie się na pacjencie i jego rodzinie. Mojego doświadczenia wynika, że wspólna praca oraz zaangażowanie przynosi efekty. Np. jednym z moich podopiecznych był pacjent urodzony w 23 tygodniu ciąży. Aktualnie chłopiec uczęszcza do szkoły podstawowej. Uważam naszą współpracę za ogromny sukces mój i jego jako pacjenta.

 

Oprócz pracy zawodowej ważnym elementem mojego funkcjonowania na co dzień jest rozwój fizyczny ( jazda na rowerze ).Lubię podróże po Polsce i świecie, grę w brydża.

 

Wykształcenie:
2002 – 2003 – Planowanie i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Studia podyplomowe
1994 – 1997 – Specjalizacja z rehabilitacji ruchowej, II stopień
1991 – 1994 – Specjalizacja z rehabilitacji ruchowej, I stopień
1979 – 1983 – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek: Fizjoterapia

 

Kursy i Konferencje:
• Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF, KIF – 2020
• Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej, KIF – 2020
• VI Międzynarodowa Konferencja naukowa Fundacja “Światło”, “Praca z osobami z ograniczoną świadomością – wyzwania i nowe kierunki diagnozy i rehabilitacji” – 2019 r.
• Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Rehabilitacja Wczoraj – Dziś – Jutro – 2018 r.
• Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii, mgr Ireneusz Hałas – 2015 r.
• Kurs Trójwymiarowa terapia manualna stóp u dzieci – 2013 r.
• Szkolenie: Zastosowanie Mobiderm w leczeniu obrzęków limfatycznych – 2009 r.
• Kurs PNF podstawowy – 2009 r.
• Kurs Czytanie i analiza zdjęć RTG – 2009 r.
• Kurs Stabilizacji: Moduł I: Centralna Stabilność – Niestabilność, Moduł II: Nowoczesne Koncepcja Stabilizacji Stawów Kończyn – 2008 r.
• Miesięczny staż w Wolnym Uniwersytecie Medycznym w Amsterdamie – 2004 r.
• Podstawowy Kurs Terapii neurorozwojowej NDT-BOBATH – 2003 r.
• Kurs Kinesiology Taping – 2007 r.
• Kurs GMFM w roku – 1999 r

Wykształcenie

 • Akademia Wychowania Fizycznego w W-wie; Magister Rehabilitacji Ruchowej, 1988
 • Oakton Community College, Des Plaines, IL; 14 “godzin kredytowych” z zakresu zarządzania, marketingu, biznesu i PR, 1999 – 2000

 

Doświadczenie zawodowe
Pierwszy etap to praca rehabilitanta i asystenta w Klinice Neurologii CSK Akademii Medycznej przy ul. Banacha w Warszawie na początku lat 90-tych.
Następnie przez 11 lat poszerzanie doświadczenia klinicznego i administracyjnego w USA – w szpitalach i centrach rehabilitacyjnych stanu Illinois. Praca jako fizjoterapeuta, kierownik i koordynator kliniczny (m.in. Christ Hospital & Medical Ctr. Oak Lawn, IL; Ballard Rehab Ctr. Des Plaines, IL; St. Joseph Hospital, Elgin, IL)
W tym okresie – liczne szkolenia i kursy dotyczące metod terapii konwencjonalnych i alternatywnych (Terapia czaszkowo – krzyżowa, Somato Emotional Release, Zero Balancing, Integracyjna Terapia Manualna).
Od roku 2002 ścisła współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach w zakresie leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi pochodzenia obwodowego i pozaobwodowego.
Od 2010 praca asystenta dydaktyczno – klinicznego, od 2019 – wykładowcy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Klinika Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego).

Absolwent WSSP w Lublinie. Wydział fizjoterapii
Tytuł zawodowy: Magister

Fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej oraz geriatrycznej. W pracy z pacjentami wykorzystuje metody fizjoterapeutyczne mające na celu poprawę neuroplastyczności mózgu, neuromobilizaję, redukcję spastyczności, poprawę zakresu ruchomości w stawach, siły mięśniowej i kordynację ruchową

Ukończone kursy

 • Ukończenie kursu PNF
 • Ukończenie Szkoły Trenera Przygotowania Fizycznego „SCEC”
 • Ukończenie kursu HVLA( manipulacje krótko dźwigniowe)
 • Ukończenie kursu z Kinezjotapingu
 • Kwalifikowany asystent osoby chorej na SM
 • Ukończenie kursu Gymstick Polska – Fundacja „Aktywni”
 • Certyfikat ukończenia praktyk zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci z zakresu fizjoterapii

Doświadczenie zawodowe:

 • 05.2020 – obecnie – Constance Care Ośrodek Rehabilitacyjny
 • 01.2015 – obecnie – Dom Artystów Weteranów Scen Polskich 
 • 09.2011 – 2020  – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Konstancin-Jeziorna
 • 06.2010 – 08.2011 –  Ośrodek MEDI-system „Konstancja”, Konstancin-Jeziorna
 • 08.2009 –02.2010 –  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Radom
 • 11.2007 – 03.2008 –  Radomski Szpital Specjalistyczny
 • 06.2007 – 09.2007 –  Klinika Paracelsus, Bad Gandersheim

PIELĘGNIARKA

Poszukujemy lekarzy i fizjoterapeutów

Przychodnia Konsultacyjno – medyczna “Akogo med” poszukuje do pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie: neurologii, psychiatrii, ortopedii. Poszukujemy również fizjoterapeutów do pracy w przychodni w godzinach 9.00 – 15.00 oraz psychoterapeutów.
Osoby zainteresowane pracą w Przychodni “Akogo med” prosimy o wysyłanie CV na adres: pacjent@akogo.pl
Zapraszamy do współpracy.
close-link
Call Now Button